فنون سرشماری در بوم شناسی (راهنمای عملی شمارش و نمو نه برداری گیاهان وجانوران)

گروه مولفان:
ویلیام ج. سادرلند (نویسنده) | محمد جنگجو (نویسنده) | منصور علی آبادیان (نویسنده) | ریحانه عطاریزدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
فنون سرشماری در بوم شناسی (راهنمای عملی شمارش و نمو نه برداری گیاهان وجانوران) عنوان کتابی است از ریحانه عطاریزدی که در 616 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ecological census technigues ... ... ... نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان