حکومت مندی ایرانشهری (تداوم تکنولوژی های قدرت در ایران)

مولف:
روح الله اسلامی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
حکومت مندی ایرانشهری (تداوم تکنولوژی های قدرت در ایران) عنوان کتابی است از روح الله اسلامی که در 204 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشورداری در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از روح الله اسلامی، کتاب‌های رهایی یا انقیاد(تیسا)، اندیشه سیاسی در ایران باستان(سمت)، ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب(اداره نشر وزارت امور خارجه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.