حکومت مندی ایرانشهری (تداوم تکنولوژی های قدرت در ایران)

مولف:
روح الله اسلامی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
حکومت مندی ایرانشهری (تداوم تکنولوژی های قدرت در ایران) عنوان کتابی است از روح الله اسلامی که در 204 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشورداری در ادبیات است. از روح الله اسلامی، کتاب رهایی یا انقیاد(تیسا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.