تکنیک های انتگرال گیری (مرجع کامل انتگرال گیری معیّن و نامعیّن)

مولف:
محمد ابوعلی (نویسنده)

ناشر:
سرا

درباره کتاب:
تکنیک های انتگرال گیری (مرجع کامل انتگرال گیری معیّن و نامعیّن) عنوان کتابی است از محمد ابوعلی که در 224 صفحه و توسط انتشارات سرا در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مشتق گیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,200 تومــان
موضوعات کتاب
مشتق گیری