تحقیق در عملیات (1) (مبانی و کاربردهای برنامه ریزی خطی)

مولف:
علی منصوری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه زنجان

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات (1) (مبانی و کاربردهای برنامه ریزی خطی) عنوان کتابی است از علی منصوری که در 388 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تحقیق عملیاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی منصوری، کتاب‌های درست و نادرست(افراز)، میان دو سکوت(افراز)، چشم عمومی و گوش خصوصی(افراز)، بازیگر و هدف(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.