بررسی فروردین یشت (سرود اوستایی در ستایش فروهرها)

مولف:
چنگیز مولایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تبریز

درباره کتاب:
بررسی فروردین یشت (سرود اوستایی در ستایش فروهرها) عنوان کتابی است از چنگیز مولایی که در 436 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اوستا. یشتها. فروردین یشت است. از چنگیز مولایی، کتاب آبان یشت(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان