فناوری های مدیریت دانش (همراه با آموزش ابزارهای مدیریت دانش WordPress)

گروه مولفان:
جلال رضایی نور (نویسنده) | نرگس آقاخانی (نویسنده) | عبدالصمد [کتابدار] کرامت فر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه قم

درباره کتاب:
فناوری های مدیریت دانش (همراه با آموزش ابزارهای مدیریت دانش WordPress) عنوان کتابی است از جلال رضایی نور که در 344 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه قم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت دانش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال رضایی نور، کتاب‌های مدیریت دانش در عمل(وینا)، مدیریت دانش و به کارگیری آن در سازمان ها(آتی نگر)، مدیریت فرایندهای کسب و کار و کاربرد آن در سازمان ها(دانشگاه قم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.