ترجمه قرآن ماهان (حدود قرن پنجم یا ششم هجری)

مولف:
محمود مدبری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
ترجمه قرآن ماهان (حدود قرن پنجم یا ششم هجری) عنوان کتابی است با ترجمه محمود مدبری که در 406 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
قرآن -- ترجمه ها