بازارهای ناکارا (مقدمه ای بر مالی رفتاری)

گروه مولفان:
آندری شلیفر (نویسنده) | حسنعلی سینایی (مترجم) | سید مهدی محمدی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
بازارهای ناکارا (مقدمه ای بر مالی رفتاری) عنوان کتابی است از آندری شلیفر با ترجمه‌ی سید مهدی محمدی که در 340 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Inefficient markets: an introduction to behavioral finance، 2000. موضوع اصلی این کتاب سرمایه گذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.