مبانی بیوشیمی فیزیک -جلد 1 (ساختار و دینامیک درشت مولکولها)

گروه مولفان:
کنسال ادوارد ون هولد (نویسنده) | دبلیو. کرتیس جانسون (نویسنده) | پوی شینگ هو (نویسنده) | محمد رضا حسین دخت (مترجم) | محمدرضا لائی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مبانی بیوشیمی فیزیک -جلد1 (ساختار و دینامیک درشت مولکولها) عنوان کتابی است از پوی شینگ هو با ترجمه‌ی محمد رضا حسین دخت که در 416 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1386 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Principles of physical biochemistry، c2006. موضوع اصلی این کتاب زیست شیمی فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان
موضوعات کتاب
زیست شیمی فیزیک