حل مسائل شیمی کوانتومی (قسمت اول: مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی)

گروه مولفان:
آیرا ان لوین (نویسنده) | آیرا ان لوین (نویسنده) | غلامرضا اسلامپور (مترجم) | سیف الله جلیلی (مترجم)

ناشر:
علمی و فنی

درباره کتاب:
حل مسائل شیمی کوانتومی (قسمت اول: مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی) عنوان کتابی است از آیرا ان لوین با ترجمه‌ی سیف الله جلیلی که در 280 صفحه و توسط انتشارات علمی و فنی در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Solution manual for quantum chemistry، 5thed، 1991. موضوع اصلی این کتاب شیمی کوانتوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آیرا ان لوین، کتاب‌های تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک(فاطمی)، شیمی فیزیک(فاطمی)، تشریح مسائل شیمی فیزیک ایرا ن. لواین(گلهای بهشت)، تشریح مسایل شیمی فیزیک لوین(آوند اندیشه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.