علم النحو و الاعراب (الجزء الاول)

مولف:
محمود شکیب انصاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
علم النحو و الاعراب (الجزء الاول) عنوان کتابی است از محمود شکیب انصاری که در 260 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از محمود شکیب انصاری، کتاب تطور الادب العربی المعاصر(دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,400 تومــان