تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (2) ایگورپوپوف (به انضمام تستهای طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
یعقوب برومند (نویسنده) | یگورپاول پوپوف (نویسنده) | شاپور طاحونی (نویسنده)

ناشر:
علمیران

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (2) ایگورپوپوف (به انضمام تستهای طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از شاپور طاحونی که در 278 صفحه و توسط انتشارات علمیران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاپور طاحونی، کتاب‌های طرح و محاسبه پل(موسسه انتشارات امیرکبیر)، تحلیل و طراحی مسائل سازه های فولادی(گلپونه)، راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه(توسعه ایران)، اجزای محدود برای تحلیل سازه ها(علم و ادب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.