حسابداری صنعتی (1) (به انضمام سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد از سال 1370 تا 1386)

مولف:
محمد سرخانی (نویسنده)

ناشر:
آیدین

درباره کتاب:
حسابداری صنعتی (1) (به انضمام سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد از سال 1370 تا 1386) عنوان کتابی است از محمد سرخانی که در 524 صفحه و توسط انتشارات آیدین در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد سرخانی، کتاب‌های آمادگی آزمون کاردانی به کارشناسی حسابداری صنعتی(ترمه)، حسابداری مالی(ارگ)، حسابداری صنعتی 1(آیدین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.