ماشین های الکتریکی (مهندسی برق)[مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق/ 5]

مولف:
کاظم عاملی (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
ماشین های الکتریکی (مهندسی برق) [مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق/5] عنوان کتابی است از کاظم عاملی که در 318 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.