مدارهای الکتریکی 1 و 2 (مهندسی برق)[مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی]

مولف:
علیرضا الفی (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
مدارهای الکتریکی 1 و 2 (مهندسی برق) [مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی] عنوان کتابی است از علیرضا الفی که در 506 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از علیرضا الفی، کتاب طراحی کنترل مقاوم(دانشگاه صنعتی شاهرود) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.