طرح ریزی واحدهای صنعتی (مهندسی صنایع)[مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی/ 2]

گروه مولفان:
مسعود نیک افروز (نویسنده) | حامد صباح نو (نویسنده) | مهسا خوشنود (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
طرح ریزی واحدهای صنعتی (مهندسی صنایع) [مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی/2] عنوان کتابی است از مسعود نیک افروز که در 288 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.