زبان عمومی و تخصصی (حسابداری)[مجموعه کتب کارشناسی ارشد حسابداری/ 1]

مولف:
محمدحسین پوراشمنان طالمی (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
زبان عمومی و تخصصی (حسابداری) [مجموعه کتب کارشناسی ارشد حسابداری/1] عنوان کتابی است از محمدحسین پوراشمنان طالمی که در 472 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از محمدحسین پوراشمنان طالمی، کتاب ریاضی و آمار(علوی فرهیخته) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.