زبان عمومی و تخصصی (مدیریت اجرایی)[مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی/ 1]

مولف:
برنا برخوردار (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
زبان عمومی و تخصصی (مدیریت اجرایی) [مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی/1] عنوان کتابی است از برنا برخوردار که در 364 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.