بیهقی پژوهی در ایران (گزارش توصیفی کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها)

مولف:
احمد رضی (نویسنده)

ناشر:
حق شناس

درباره کتاب:
بیهقی پژوهی در ایران (گزارش توصیفی کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها) عنوان کتابی است از احمد رضی که در 248 صفحه و توسط انتشارات حق شناس در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمد بن حسن، ۳۸۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد رضی، کتاب‌های روش ها و مهارت های تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی(فاطمی)، آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.