از زنگان تا زنجان (سیری بر تحولات کالبدی-فضایی بافت کهن شهر)

گروه مولفان:
کیومرث حبیبی (نویسنده) | احمد پوراحمد (نویسنده) | ابوالفضل مشکینی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه زنجان

درباره کتاب:
از زنگان تا زنجان (سیری بر تحولات کالبدی-فضایی بافت کهن شهر) عنوان کتابی است از ابوالفضل مشکینی که در 416 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نوسازی شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل مشکینی، کتاب‌های الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری(امید انقلاب)، نورپردازی و امنیت شهری(فروزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.