رویان شناسی گیاهان گلدار - واژگان و مفاهیم -جلد 1 (اندام های زایشی گل)

گروه مولفان:
تی. بی باتی گینا (نویسنده) | فرخنده رضانژاد (مترجم) | عبدالکریم چهرگانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
رویان شناسی گیاهان گلدار - واژگان و مفاهیم -جلد1 (اندام های زایشی گل) عنوان کتابی است از تی. بی باتی گینا با ترجمه‌ی عبدالکریم چهرگانی که در 602 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رویان شناسی گیاهی است. از تی. بی باتی گینا، کتاب رویان شناسی گیاهان گلدار - واژگان و مفاهیم(دانشگاه شهید باهنر (کرمان)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان