یادگیری مادام العمر (رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم)

گروه مولفان:
صدیقه کریمی (نویسنده) | احمدرضا نصر (نویسنده) | کاظم بقراطیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه اصفهان

درباره کتاب:
یادگیری مادام العمر (رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم) عنوان کتابی است از احمدرضا نصر که در 216 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه اصفهان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش مداوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدرضا نصر، کتاب‌های رویکردهای تدریس(مهرویستا)، فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان(آییژ)، روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان
موضوعات کتاب
آموزش مداوم