استراتژی جودویی (چگونه بر حریفان قدرتمندتر غلبه کنیم)

گروه مولفان:
جعفر محمودی (نویسنده) | محسن شریف (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
استراتژی جودویی (چگونه بر حریفان قدرتمندتر غلبه کنیم) عنوان کتابی است از جعفر محمودی که در 204 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جودو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان
موضوعات کتاب
جودو