آموزش منظم و کامل Word

مولف:
محمد رضا محمدآبادی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
آموزش منظم و کامل Word عنوان کتابی است از محمد رضا محمدآبادی که در 402 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورد مایکروسافت است. از محمد رضا محمدآبادی، کتاب‌های راهنمای ژنتیک(خدمات فرهنگی کرمان)، محاسبات ریاضی در زیست شناسی مولکولی و زیست فناوری(آییژ)، آمار به زبان ساده(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، هورمون شناسی مولکولی - کاربردی دام(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان