آموزش منظم و کامل Word

مولف:
محمد رضا محمدآبادی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
آموزش منظم و کامل Word عنوان کتابی است از محمد رضا محمدآبادی که در 402 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورد مایکروسافت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا محمدآبادی، کتاب‌های راهنمای ژنتیک(خدمات فرهنگی کرمان)، محاسبات ریاضی در زیست شناسی مولکولی و زیست فناوری(آییژ)، آمار به زبان ساده(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، هورمون شناسی مولکولی - کاربردی دام(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان