بیماریهای درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها

مولف:
سیدعلی الهی نیا (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه گیلان

درباره کتاب:
بیماریهای درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها عنوان کتابی است از سیدعلی الهی نیا که در 588 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه گیلان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب میوه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدعلی الهی نیا، کتاب‌های قارچ و بیماری شناسی گیاهی(دانشگاه گیلان)، قارچ و بیماری شناسی گیاهی(دانشگاه گیلان)، قارچ و بیماری شناسی گیاهی(دانشگاه گیلان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان