مشروطیت و نوگرایی (تاریخ تحولات ایران در دوران قاجاریه)

مولف:
مهدی رهبری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
مشروطیت و نوگرایی (تاریخ تحولات ایران در دوران قاجاریه) عنوان کتابی است از مهدی رهبری که در 354 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی رهبری، کتاب‌های جنبش های اجتماعی(کویر)، مشروطه ناکام(کویر)، حکومت و جامعه در عصر پهلوی(دانشگاه مازندران)، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ایران(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.