سقراط که می پرسید (درآمدی بر فلسفه سیاسی سقراط)

مولف:
محمد تقی قزلسفلی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
سقراط که می پرسید (درآمدی بر فلسفه سیاسی سقراط) کتابی است که در 280 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Socrates است.
قیمت کتاب
4,000 تومــان