آیین دادرسی مدنی (2) (جریان دادرسی: از آغاز تا پایان)

مولف:
حمید ابهری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
آیین دادرسی مدنی (2) (جریان دادرسی: از آغاز تا پایان) عنوان کتابی است از حمید ابهری که در 318 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. از حمید ابهری، کتاب‌های آیین دادرسی مدنی (1)(دانشگاه مازندران)، آیین دادرسی مدنی (3)(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان