مشاوره و روان درمانی - روان درمانی روان پویشی (هنر گوش دادن)

گروه مولفان:
جان فردریکسون (نویسنده) | حمیدرضا آقامحمدیان (مترجم) | علی تقوی (مترجم) | مهدی جواهری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مشاوره و روان درمانی - روان درمانی روان پویشی (هنر گوش دادن) عنوان کتابی است از جان فردریکسون با ترجمه‌ی حمیدرضا آقامحمدیان که در 316 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Psychodynamic psychotherapy: learning to listen from multiple perspectives، c1999. موضوع اصلی این کتاب روان درمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان فردریکسون، کتاب‌های هم آفرینی تغییر(کتاب ارجمند)، دروغ هایی که به خود می گوییم(بینش نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان