آموزش نقاشی

مولف:
عزت مهربانی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
آموزش نقاشی عنوان کتابی است از عزت مهربانی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی است. از عزت مهربانی، کتاب آموزش نقاشی(کتابخانه فرهنگ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان