عدالت به مثابه قاعده (همراه با قواعد "لاضرر"، "لاحرج"، "عدل و انصاف" و ...)

مولف:
سید محمد اصغری (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
عدالت به مثابه قاعده (همراه با قواعد "لاضرر"، "لاحرج"، "عدل و انصاف" و ...) عنوان کتابی است از سید محمد اصغری که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه است. از سید محمد اصغری، کتاب‌های اولین ماه های زندگی کودک شما(پنجره)، «عاشورا» انقلابی در جانها و وجدانها(اطلاعات)، آخوند خراسانی در جنبش مشروطیت(اطلاعات)، عقل و عرفان(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.