عدالت به مثابه قاعده (همراه با قواعد "لاضرر"، "لاحرج"، "عدل و انصاف" و ...)

مولف:
سید محمد اصغری (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
عدالت به مثابه قاعده (همراه با قواعد "لاضرر"، "لاحرج"، "عدل و انصاف" و ...) عنوان کتابی است از سید محمد اصغری که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد اصغری، کتاب‌های اولین ماه های زندگی کودک شما(پنجره)، «عاشورا» انقلابی در جانها و وجدانها(اطلاعات)، آخوند خراسانی در جنبش مشروطیت(اطلاعات)، عقل و عرفان(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.