عقل و دین از دیدگاه کانت

مولف:
رضا بخشایش (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
عقل و دین از دیدگاه کانت عنوان کتابی است از رضا بخشایش که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عقل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا بخشایش، کتاب‌های علیت از نظر کانت(بوستان کتاب قم)، صفات خدا(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.