فرهنگ تشریحی کامپیوتر (شامل متداولترین لغات کامپیوتر با تلفظ فارسی به انضمام مجموعه کارکترهای متداول. ..)

مولف:
غلامرضا خلیق (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
فرهنگ تشریحی کامپیوتر (شامل متداولترین لغات کامپیوتر با تلفظ فارسی به انضمام مجموعه کارکترهای متداول. ..) عنوان کتابی است از غلامرضا خلیق که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا خلیق، کتاب‌های نرم افزارهای اداری تکمیلی(راهی)، تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی پی. سی. سن(نوپردازان)، رایانه کار گرافیک Photoshop نگارش CS6(راهی)، مهارت اول: مفاهیم فناروی اطلاعات و ارتباطات (ICT)(راهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.