دارالعلم های شیعی و نوزایی فرهنگی در جهان اسلام

مولف:
محمد کریمی زنجانی اصل (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
دارالعلم های شیعی و نوزایی فرهنگی در جهان اسلام عنوان کتابی است از محمد کریمی زنجانی اصل که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حوزه های علمیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کریمی زنجانی اصل، کتاب‌های بدعت گرایی و زندقه در ایران عهد ساسانی(اختران)، حکمت اشراقی ایران باطنی و معنویت عصر جدید(اساطیر)، کشاکش های مانوی-مزدکی در ایران عهد ساسانی(اختران)، الرساله الشرفیه فی تقاسیم العلوم الیقینیه(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.