سبک شناسی مفسران (روش شناسی سیزده تفسیر قرآن)

مولف:
محمد حسن ربانی بیرجندی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
سبک شناسی مفسران (روش شناسی سیزده تفسیر قرآن) عنوان کتابی است از محمد حسن ربانی بیرجندی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفسیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حسن ربانی بیرجندی، کتاب‌های الرعایه لحال البدایة فی علم الدرایة(دلیل ما)، حدیث نماها(سفیر اردهال)، از پیشگاه قرآن(سفیر اردهال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,900 تومــان