سیاحت غرب (سرنوشت بعد از مرگ)

مولف:
محمدحسن نجفی قوچانی (نویسنده)

ناشر:
وفایی

درباره کتاب:
سیاحت غرب (سرنوشت بعد از مرگ) عنوان کتابی است از محمدحسن نجفی قوچانی که توسط انتشارات وفایی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن نجفی قوچانی، کتاب‌های سیاحت غرب(قدیانی)، سیاحت شرق(قدیانی)، سیاحت شرق(به نشر)، سیاحت غرب(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.