وغ وغو

مولف:
شهره یوسفی (نویسنده)

ناشر:
خانه ادبیات

درباره کتاب:
وغ وغو عنوان کتابی است از شهره یوسفی که توسط انتشارات خانه ادبیات در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهره یوسفی، کتاب‌های نمکی(خانه ادبیات)، ماه پیشونی(خانه ادبیات)، ضحاک ماردوش(خانه ادبیات)، اهورا جمشید(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.