آواز نی تا آوای ایل (سیری در تاریخ و فرهنگ مردم روستای فروان گرمسار)

گروه مولفان:
علیرضا شاه حسینی (نویسنده) | یونس شاه حسینی (نویسنده)

ناشر:
حبله رود

درباره کتاب:
آواز نی تا آوای ایل (سیری در تاریخ و فرهنگ مردم روستای فروان گرمسار) عنوان کتابی است از علیرضا شاه حسینی که توسط انتشارات حبله رود در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فروان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا شاه حسینی، کتاب‌های مومن آباد پایتخت گچ ایران(حبله رود)، نامواره دکتر سید محمود طباطبایی(حبله رود)، حسین آباد کردها(حبله رود)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
فروان