افق های ناکجاآباد (سیری انتقادی در مدینه های فاضله)

مولف:
احمد راسخی لنگرودی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
افق های ناکجاآباد (سیری انتقادی در مدینه های فاضله) عنوان کتابی است از احمد راسخی لنگرودی که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدینه فاضله است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد راسخی لنگرودی، کتاب‌های نفت و قلم(کویر)، افسانه اقبال(کویر)، مهار قدرت(علم)، روزهای سویدانی(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,300 تومــان