اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی (چهار مطالعه موردی)

گروه مولفان:
رودلف متی (نویسنده) | حسن زندیه (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی (چهار مطالعه موردی) عنوان کتابی است از حسن زندیه که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکیه عثمانی است. از حسن زندیه، کتاب فتوحات همایون(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.