المهدی الموعود امل المستضعفین

مولف:
ایوب حائری (نویسنده)

ناشر:
مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
المهدی الموعود امل المستضعفین عنوان کتابی است از ایوب حائری که توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهدویت است.