بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

مولف:
مهدی مرندی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
بسیج در اندیشه امام خمینی (س) عنوان کتابی است از مهدی مرندی که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی مرندی، کتاب‌های ارتش از دیدگاه امام خمینی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، دفاع مقدس در اندیشه امام خمینی (س)(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.