طرح آزمایش های کشاوزی (با کاربرد دو نرم افزار SAS و MINITAB)

گروه مولفان:
فرخ نوری (نویسنده) | خسرو محمدی (نویسنده)

ناشر:
سپهر دانش

درباره کتاب:
طرح آزمایش های کشاوزی (با کاربرد دو نرم افزار SAS و MINITAB) عنوان کتابی است از خسرو محمدی که توسط انتشارات سپهر دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.