فلسفه ی احکام قرآن (عبادات، احکام خانواده و معاملات مالی)

گروه مولفان:
مصطفی ابراهیم زلمی (نویسنده) | محمود ابراهیمی (مترجم)

ناشر:
آراس

درباره کتاب:
فلسفه ی احکام قرآن (عبادات، احکام خانواده و معاملات مالی) عنوان کتابی است از مصطفی ابراهیم زلمی با ترجمه‌ی محمود ابراهیمی که توسط انتشارات آراس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عبادت (اسلام) است. از مصطفی ابراهیم زلمی، کتاب رفع ابهام نسخ در قرآن(آراس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.