مبانی تربیت و شاخصه های مهم در برنامه ریزی مدارس

مولف:
رضا فرهادیان (نویسنده)

ناشر:
کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
مبانی تربیت و شاخصه های مهم در برنامه ریزی مدارس عنوان کتابی است از رضا فرهادیان که توسط انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران در سال 1390 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا فرهادیان، کتاب‌های قصه های تربیتی برای کودکان(بوستان کتاب قم)، درآمدی بر شکل گیری شخصیت انسان در تعلیم و تربیت(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، چگونه زیستن(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,000 تومــان