حقوق جزای عمومی - مجموعه کتابهای جامع جزایی (مجموعه نکات میکرو طبقه بندی شده)

مولف:
حسین فرهمندنیا (نویسنده)

ناشر:
رادکان

درباره کتاب:
حقوق جزای عمومی - مجموعه کتابهای جامع جزایی (مجموعه نکات میکرو طبقه بندی شده) عنوان کتابی است از حسین فرهمندنیا که توسط انتشارات رادکان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق جزا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.