پایان انتظار

مولف:
مسلم پوروهاب (نویسنده)

ناشر:
کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
پایان انتظار عنوان کتابی است از مسلم پوروهاب که توسط انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسلم پوروهاب، کتاب‌های در آسمان عشق(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، آن آشنا آمد(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، مسافر گمشده(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.