پایان انتظار

مولف:
مسلم پوروهاب (نویسنده)

ناشر:
مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
پایان انتظار عنوان کتابی است از مسلم پوروهاب که توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسلم پوروهاب، کتاب‌های در آسمان عشق(مسجد مقدس جمکران)، آن آشنا آمد(مسجد مقدس جمکران)، مسافر گمشده(مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.