کلیات شمس تبریزی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (ویراستار) | بدیع الزمان فروزانفر (مصحح)

ناشر:
فرهنگسرای میردشتی

درباره کتاب:
کلیات شمس تبریزی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که توسط انتشارات فرهنگسرای میردشتی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
85,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق