اصول ارزیابی وضعیت تغذیه (به انضمام اصول تغذیه در دوران مختلف زندگی)

گروه مولفان:
میترا زراتی (گردآورنده) | ویدا بیطرفان (گردآورنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
اصول ارزیابی وضعیت تغذیه (به انضمام اصول تغذیه در دوران مختلف زندگی) عنوان کتابی است از میترا زراتی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تغذیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.