حسین آباد کردها (روستایی کرد نشین در شهرستان آرادان)

گروه مولفان:
علیرضا شاه حسینی (نویسنده) | عنایت الله رنجبر (ویراستار)

ناشر:
حبله رود

درباره کتاب:
حسین آباد کردها (روستایی کرد نشین در شهرستان آرادان) عنوان کتابی است از علیرضا شاه حسینی که توسط انتشارات حبله رود در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسین آباد کردها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا شاه حسینی، کتاب‌های مومن آباد پایتخت گچ ایران(حبله رود)، نامواره دکتر سید محمود طباطبایی(حبله رود)، آواز نی تا آوای ایل(حبله رود)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
حسین آباد کردها